Zaposleni

Vodstvo:

Ravnateljica Eneja Rožanec eneja.rozanec@osmarezige.si
Pomočnica ravnateljice za vrtec in vzgojiteljica Romina Radoš romina.rakar@osmarezige.si

 

Strokovni delavci:

Vzgojiteljici Nataša Žele natasa.zele@osmarezige.si
Romina Radoš romina.rakar@osmarezige.si
Pomočnice vzgojiteljic Romeja Sedmak romeja.sedmak@osmarezige.si
Maja Mihalič maja.mihalic@osmarezige.si
Irena Gržinič   irena.grzinic@osmarezige.si
Svetovalna delavka Jasmina Škvarč jasmina.skvarc@osmarezige.si
Organizatorka prehrane Tatjana Dominić – Radivojević tatjana.radivojevic@osmarezige.si
Organizatorka zdravstveno-higienskega režima Romina Radoš romina.rakar@osmarezige.si

 

Drugi delavci:

Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami Vanesa Knez vanesa.knez@osmarezige.si
Tajnik VIZ Tanja Miklavec info@osmarezige.si
Računovodja Simona Prelovšek simona.prelovsek@osmarezige.si
Hišnik Danijel Urankar
Čistilka Sanja Nikodinović
Šivilja-perica Romeja Sedmak
Delavci v kuhinji Doris Kocjančič kuhinja@osmarezige.si
Rok Pucelj
Lidija Sever
Ramiza Čejvanović

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost