Zaposleni

Vodstvo:

Ravnateljica Eneja Rožanec eneja.rozanec@osmarezige.si
Pomočnica ravnateljice za vrtec in vzgojiteljica Romina Radoš romina.rakar@osmarezige.si

 

Strokovni delavci:

Vzgojiteljice Nataša Žele natasa.zele@osmarezige.si
  Romina Radoš romina.rakar@osmarezige.si
  Janja Lampret janja.lampret@osmarezige.si
Pomočnice vzgojiteljic Romeja Sedmak romeja.sedmak@osmarezige.si
  Maja Mihalič maja.mihalic@osmarezige.si
  Irena Gržinič   irena.grzinic@osmarezige.si
Svetovalna delavka Jasmina Škvarč jasmina.skvarc@osmarezige.si
Organizatorka prehrane Tatjana Dominić – Radivojević tatjana.radivojevic@osmarezige.si
Organizatorka zdravstveno-higienskega režima Romina Radoš romina.rakar@osmarezige.si

 

Drugi delavci:

     
Poslovni sekretar Nataša Šuštaršič info@osmarezige.si
Računovodja Simona Prelovšek simona.prelovsek@osmarezige.si
Hišnik Deni Pavletič  
Čistilki Asmira Bašić  
  Zora Marić  
Šivilja-perica Romeja Sedmak  
Delavci v kuhinji Doris Kocjančič kuhinja@osmarezige.si
  Rok Pucelj  
  Sanja Nikodinović  
  Tilen Nadal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost