Člani upravnega odbora

PREDSTAVNIKI STARŠEV:
– Nataša Udovič (predsednica)
– Urška Španič Košir
– Erika Štrancar Tota

PREDSTAVNIKI ZAVODA:
– Karmen Toškan
– Nely Kozlan
– Jasmina Škvarč
– Nataša Žele

Mandat: 29.11.2021 – 28.11.2025

Dostopnost