Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši poteka v obliki:

  • vsakodnevnih razgovorov,
  • govorilnih ur, ki bodo:

– za skupino POLŽKI: prvi četrtek v mesecu po predhodnem dogovoru oz. vpisu v preglednico na oglasni deski.

– za skupino METULJČKI drugi torek v mesecu po predhodnem dogovoru oz. vpisu v preglednico na oglasni deski.

  • roditeljskih sestankov,
  • srečanj s starši.
Dostopnost