Svet staršev

Svet staršev zavoda sestavljajo starši, ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v posameznem oddelku. Mandat predstavnika v svetu staršev traja dve leti.

Predstavnica za VVO PIKAPOLONICE: MARTINA UDOVIČ
Predstavnica za VVO METULJČKI: MAJA OREL

Naloge:

  • svet staršev je svetovalni organ ravnatelja,
  • daje pobude in predloge za nadstandardni program na področju vzgojno izobraževalnega dela šole in vrtca.
Dostopnost