Cilji vzgojnega dela

  • načrtovanje ter organizacija dela in življenja v vrtcu,
  • ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja,
  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
  • razvijanje otrokove ekološke zavesti in ljubezni do narave,
  • načrtovanje materialnih in kadrovskih pogojev,
  • povezovanje in sodelovanje s starši,
  • omogočanje dejavnosti, ki nastajajo na osnovi pobud otrok, vzgojiteljev, staršev ter življenjskega okolja,
  • vpogled v vsebino in obseg izobraževalnega dela ter ostalih dejavnosti, ki so sestavni del vzgoje.
Dostopnost