Vzgojni program

Vzgojni programi so oblikovani po času trajanja. Glede na potrebe staršev izvaja vrtec:

  • dnevni program – traja od 6 do 9 ur in vključuje zajtrk, kosilo in malico,
  • poldnevni program – traja od 4 do 6 ur in vključuje dva obroka prehrane. Otrok je lahko v vrtcu od 7:30 do 13:30

Razlika je tudi v ceni programa, ki jo določa s sklepom Mestna občina Koper. Glede na to imate starši možnost izbire vključitve otroka v dnevni ali poldnevni program.

Oba programa obsegata varstvo, vzgojo in izobraževanje ter prehrano.

 

OPOMBA: Pri obračunu stroškov prehrane se odsotnost otroka upošteva, če odsotnost  sporočite en dan prej in sicer do 15.00 ure v vrtec, ali do 8 ure zjutraj na dan, ko bo otrok odsoten.

Dostopnost