Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Vrtec se je programu pridružil v šolskem letu 2023/24. Med letom smo izvajali naslednje projekte:

  • Ohranjanje biotske pestrosti
  • Voda – naše bogastvo
  • Mlekastično! Izberem domače
  • Odpadki – Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
  • Ekobranje za ekoživljenje

 

Koordinatorica v vrtcu: Janja Lampret

 

Dostopnost