PREMESTITEV V DRUGI VRTEC

Spoštovani starši,

 

v mesecu februarju 2022 bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za novo šolsko leto 2022/2023.

 

Če želite vašega že vključenega otroka v novem šolskem letu premestiti v drugi vrtec, nam to sporočite najkasneje do 20. 1. 2022.

Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi.

 

O tem, ali je vaši želji po premestitvi možno ugoditi, boste pisno obveščeni. V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do navedenega datuma, ostane otrok v istem vrtcu.

 

Pisne spremembe – IZJAVO lahko oddate vzgojiteljici v vrtcu ali pošljete v tajništvo šole po pošti. Izjavo dobite v vrtcu.

 

Ravnateljica

Eneja Rožanec

 

Dostopnost