PREMESTITEV OTROKA V DRUG VRTEC S 1. 9. 2023

Spoštovani starši,

v mesecu februarju 2023 bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za šolsko leto 2023/2024.

Če želite vašega že vključenega otroka v novem šolskem letu premestiti v drugi vrtec vas prosimo, da to storite najkasneje do petka, 27. januarja 2023.

Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi.

O tem, ali je vaši želji o premestitvi možno ugoditi, boste pisno obveščeni do konca februarja 2023. V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do predpisanega roka, ostane otrok v istem vrtcu.

Pisne spremembe – IZJAVO lahko oddate vzgojiteljici v vrtcu ali pošljete v tajništvo šole po pošti. Izjavo lahko dobite v vrtcu je pa priložena tudi k temu obvestilu.

Ravnateljica

Eneja Rožanec

 

IZJAVA – PREMESTITEV V DRUG VRTEC

Dostopnost