OBVESTILO ZA STARŠE – PRED VSTOPOM V NOVO ŠOLSKO LETO

Spoštovani starši!

V novo šolsko leto 2020/21 vstopamo z optimizmom, pripravljeni, da se bomo skupaj spoprijeli z vsemi izzivi. Prepričani smo, da bomo s skupnim sodelovanjem, usklajenim delovanjem, spoštovanjem drug drugega in upoštevanjem priporočil pristojnih, uspešno ustvarjali sprejemajoč in varen prostor, ki bo otrokom nudil optimalne možnosti za rast, razvoj in napredek. 

Otroci novinci:

Tudi letos bo vodilo uvajanja postopnost in individualni pristop, s katerima zagotavljamo postopno podaljševanje prisotnosti otroka v vrtcu in tako podaljševanje časa brez prisotnosti staršev.

Starši lahko v igralnice vstopajo z zaščitnimi maskami in ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Pred vstopom v igralnico se preobujejo v copate. Zadržujejo se na enem mestu in nimajo stikov z ostalimi starši in otroki. Ob vstopu v vrtec podpišejo izjavo, da je otrok zdrav in ni imel stikov z obolelimi osebami (izjave bodo na voljo v garderobi vrtca, v posebni škatli).

Ob morebitni spremembi epidemiološke slike se bomo prilagodili novo nastalim razmeram in ustrezno poskrbeli za varnost in zdravje otrok, zaposlenih in staršev. O vsem vas bomo sproti obveščali, zato spremljajte našo spletno stran in oglasne deske v vrtcu.

 V  šolskem letu 2020/21 bo v naš vrtec vstopilo nekaj novih otrok in njihovih družin, ki jih z veseljem in  radovednostjo pričakujemo.

Že vključeni otroci:

September je poseben mesec tudi za otroke, ki so že vključeni v vrtec. Prijatelji se srečajo po počitnicah polni novih zgodb in  doživetij. Nekateri bodo spoznali novo vzgojno osebje in sklepali nova prijateljstva.

Naša glavna skrb bo omogočiti, da se otroci ob vrnitvi v vrtec ali ob novo oblikovanih skupinah dobro počutijo. Osebje vrtca bo poskrbelo za prijetno, sprejemajoče vzdušje, zanimive dejavnosti, ter otroke preko igre navajale na preventivno ravnanje in skrb za zdravje.

Ob prvem obisku vrtca starši podpišejo izjavo, da je otrok zdrav in ni imel stikov z obolelimi osebami (izjave bodo na voljo v garderobi vrtca, v posebni škatli).

Vzgojno osebje še naprej dosledno skrbi za čiščenje in razkuževanje površin ter zračenje prostorov v skladu s priporočili NIJZ ter za varnost v igralnici in ostalih prostorih vrtca kakor tudi na igrišču. Vse informacije in usmeritve glede prihajanja v vrtec, prinašanja igrač in drugih priporočil si preberite v dokumentu: 

 Ob skupnem upoštevanju priporočil lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja bolezni COVID 19. Samo na ta način skrbimo za lastno varnost, varnost naših in vaših otrok ter vseh drugih.

Odgovorno ravnanje je ključ do uspešnega in varnega sobivanja, zato poskrbite, da so otroci in osebe, ki vstopajo v  vrtec zdravi in primerno ukrepajte ob pojavu suma na okužbo ali morebitni potrditvi okužbe ter nas o tem nemudoma obvestite.

Želimo vam prijeten vstop v novo šolsko leto!

 

Kolektiv Vrtca pri Osnovni šoli Ivana Babiča-Jagra Marezige

Dostopnost