OBVESTILO ZA STARŠE – PRED VSTOPOM V NOVO ŠOLSKO LETO

Spoštovani starši!

 

V novo šolsko leto 2021/22 vstopamo z optimizmom, pripravljeni, da se bomo skupaj spoprijeli z vsemi izzivi.

Prepričani smo, da bomo s skupnim sodelovanjem, usklajenim delovanjem, spoštovanjem in upoštevanjem drug drugega in priporočil pristojnih, uspešno ustvarjali sprejemajoč in varen prostor, ki bo otrokom nudil optimalne možnosti za rast, razvoj in napredek.

 

Obveščamo vas, skladno z okrožnico Ministrstva za šolstvo, z dnem 23. 8. 2021, da morajo vse osebe, starejše od 15 let, ki prihajajo v prostore vrtca, izpolnjevati pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni ali testirani).  Pogoj PCT velja za starše pri urejanju dokumentacije v prostorih vrtca, na pogovornih uricah, roditeljskih sestankih in pri uvajanju otroka v vrtec. PCR test velja 72 ur, antigenski hitri test pa 48 ur.

Pogoj PCT ne velja za starše oziroma druge osebe, ki samo pripeljejo otroka v vrtec oziroma odpeljejo otroka domov (upoštevati pa morajo druge ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa).

 

Otroci novinci:

 Tudi letos bo vodilo uvajanja postopnost in individualni pristop, s katerima zagotavljamo postopno podaljševanje prisotnosti otroka v vrtcu in tako podaljševanje časa brez prisotnosti staršev.

Starši lahko v igralnice vstopajo z zaščitnimi maskami in ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Pred vstopom v igralnico se preobujejo v copate. Zadržujejo se na enem mestu in nimajo stikov z ostalimi starši in otroki. V naš vrtec bo v  šolskem letu 2021/22 vstopilo nekaj novih otrok in njihovih družin, ki jih z veseljem in  radovednostjo pričakujemo.

 

Že vključeni otroci:

 

September je poseben mesec tudi za otroke, ki so že vključeni v vrtec. Prijatelji se snidejo po počitnicah polni novih zgodb in  doživetij. Nekateri bodo spoznali novo vzgojno osebje in sklepali nova prijateljstva.

Naša glavna skrb bo omogočiti, da se otroci ob povratku v vrtec ali ob novo oblikovanih skupinah dobro počutijo. Osebje vrtca bo poskrbelo za prijetno, sprejemajoče vzdušje, zanimive aktivnosti, ter otroke preko igre navajale na preventivno ravnanje in skrb za zdravje.

 

Vzgojno osebje še naprej dosledno skrbi za čiščenje in razkuževanje površin ter zračenje prostorov v skladu s priporočili NIJZ ter za varnost v igralnici in ostalih prostorih vrtca, kakor tudi na igrišču.

Vse informacije in usmeritve glede prihajanja v vrtec, prinašanja igrač in drugih priporočil si prosim preberite v dokumentu: Izvleček protokola, prirejeno za vrtec. Ob skupnem upoštevanju priporočil lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja bolezni COVID 19. Samo na ta način skrbimo za lastno varnost, varnost naših in vaših otrok ter vseh drugih.

Odgovorno ravnanje je ključ do uspešnega in varnega sobivanja, zato poskrbite, da so otroci in osebe, ki vstopajo v  vrtec zdravi in primerno ukrepajte ob pojavu suma na okužbo ali morebitni potrditvi okužbe ter nas o tem nemudoma obvestite.

 

Želimo vam prijeten vstop v novo šolsko leto!

Pomočnica ravnateljice za vrtec:                                                                                                         Ravnateljica:

Jasmina Škvarč                                                                                                                               Eneja Rožanec

Dostopnost